Praktiske oplysninger / Ferie og lukkedage

Ferie og lukkedage

 
Jeg holder årligt 6 ugers ferie og 6 afspadseringsdage (optjent med 1/2 dag pr. måned pga 48 timers arbejdsuge).
 
Ferien planlægges for et år af gangen, og senest den 1. marts tilkendegives den nye ferieplan for det "kommende" år (maj - maj).
 
Afspadsering varsles mindst 1 måned i forvejen.
 
Dertil kommer alle weekender og helligdage, hvor jeg har lukket.
 
Jeg bestræber mig på at få ferien afpasset med jeres ferie og holder som regel fri i skolernes ferier.
 
Ved ferie og afspadsering skal i selv sørge for pasning af jeres barn.
 
 
 
 
Ferie og afspadsering for                     2018-2019
 
 
2018 :
Uge 7
Den 26. + 27. + 28. marts (de 3 dage før påske)
---------
Fredag den 11. maj (dagen efter Kr. Himmelfart)
Fredag den 8. juni
Uge 30 + 31 + 32 (sommerferie)
Uge 42 (efterårsferie)
Fredag den 23. november og mandag den 26. november
Torsdag den 27. dec + fredag den 28. dec + mandag den 31. dec
 
2019 :
Onsdag den 2. januar
Uge 7
Den 15 + 16 + 17 april (de 3 dage før påske)
 
Nette Kristensen | Avnbøløstenvej 67, 6400 Sønderborg  | Tlf.: 42 68 07 47 | nettekr@gmail.com