Praktiske oplysninger / Ferie og lukkedage

Ferie og lukkedage

 
Jeg holder årligt 6 ugers ferie og 6 afspadseringsdage,
 
Ferien planlægges for et år af gangen, og senest den 1. marts tilkendegives den nye ferieplan for det "kommende" år (maj - maj).
 
Afspadsering varsles mindst 1 måned i forvejen.
 
Dertil kommer alle weekender og helligdage, hvor jeg har lukket.
Grundlovsdag (den 5. juni) er en lukkedag.
 
Jeg bestræber mig på at få ferien afpasset med jeres ferie og holder som regel fri i skolernes ferier.
 
Ved ferie og afspadsering skal i selv sørge for pasning af jeres barn.
 
 
 
 
Ferie og afspadsering for                     2023 - 2024 
 
2023: 
 
Fredag den 19. maj  (dagen efter Kr. Himmalfart)
Fredag den 9. juni
Fredag den 23. juni
Uge 28 + 29 + 30 (sommerferie)
Mandag den 28. august og tirsdag den 29. august
Torsdag den 19. oktober og fredag den 20. oktober
Fredag den 24. november og mandag den 27. november
Fredag den 22. december - tirsdag den 2. januar´24  (juleferie)
 
 
2024 :
 
 
Hertil kommer yderligere 7 dage som endnu ikke er planlagt.
Disse varsles minimum 1 måned i forvejen.
 
Nette Kristensen | Avnbøløstenvej 67, 6400 Sønderborg  | Tlf.: 42 68 07 47 | nettekr@gmail.com