Praktiske oplysninger / Ferie og lukkedage

Ferie og lukkedage

 
Jeg holder årligt 6 ugers ferie og 6 afspadseringsdage (optjent med 1/2 dag pr. måned pga op til 48 timers arbejdsuge).
 
Ferien planlægges for et år af gangen, og senest den 1. marts tilkendegives den nye ferieplan for det "kommende" år (maj - maj).
 
Afspadsering varsles mindst 1 måned i forvejen.
 
Dertil kommer alle weekender og helligdage, hvor jeg har lukket.
 
Jeg bestræber mig på at få ferien afpasset med jeres ferie og holder som regel fri i skolernes ferier.
 
Ved ferie og afspadsering skal i selv sørge for pasning af jeres barn.
 
 
 
 
Ferie og afspadsering for                     2020 - 2021
 
2020:
 
Fredag den 22. maj (dagen efter Kr. Himmelfart)
Fredag den 5. juni (Grundlovsdag er en lukkedag i Sønderborg kommune)
Fredag den 12. juni
Uge 26
Uge 30 + 31 + 32 (sommerferie)
Mandag den 21. dec + tirsdag den 22. dec + onsdag den 23. dec + mandag den 28. dec + tirsdag den 29. dec + onsdag den 30. dec (juleferie)
 
2021:
 Uge 7 (vinterferie)
 
 
Hertil kommer yderligere 3 dage som endnu ikke er fastlagt.
Disse varsles minimum 1 måned i forvejen
 
Nette Kristensen | Avnbøløstenvej 67, 6400 Sønderborg  | Tlf.: 42 68 07 47 | nettekr@gmail.com