Praktiske oplysninger / Opsigelse

Opsigelse

 
Opsigelsesvarslet for begge parter er løbende måned + 1 måned.
 
Opsigelsen skal ske skriftlig og altid til den 1., så  modparten har den senest den sidste dag i den forgående måned.
 
Pasningskontrakten er bindende og kan tidligst opsiges den måned, hvor barnet skal starte i pasningsordningen.
Nette Kristensen | Avnbøløstenvej 67, 6400 Sønderborg  | Tlf.: 42 68 07 47 | nettekr@gmail.com