Praktiske oplysninger / Forsikring

Forsikring

 
Det er vigtigt, at i selv tegner en fuldtids-ansvarsulykkesforsikring på jeres barn, som dækker hvis barnet kommer til skade eller forvolder skade.
 
Jeg er underlagt tavhedspligt og underretningspligt.
Nette Kristensen | Avnbøløstenvej 67, 6400 Sønderborg  | Tlf.: 42 68 07 47 | nettekr@gmail.com