Priser

 
Takster for 2024 :
 
En plads koster forældrene 2.368 kr / måned.
 
Sønderborg kommune giver et tilskud på 6.457 kr / måned. Dette tilskud er uafhængigt af forældrenes indkomst.
Det samlede beløb bliver derfor 8.825 kr / måned.
 
Tilskuddet fra kommunen er skattefrit for jer men skattepligtig for mig.
 
Kommunen udbetaler tilskuddet forud, og beløbet indsættes på jeres NEM-konto den sidste dag i måneden.
 
Betalingen sker månedsvis forud, 12 måneder om året og dækker også ferie, afspadsering og evt. sygdom.
 
Der ydes søskenderabat på samme måde som ved et kommunal pasningstilbud, dog ikke hel eller delvis friplads.
 
Prisen vil hvert år reguleres, efter hvad kommunen giver i tilskud. Evt. prisregulering meldes ud mindst 1 måned, før det træder i kraft.
 
Yderligere info omkring tilskud fra Sønderborg kommune kan fåes hos Lailakjerstine Siff Damgård på pladsanvisningen - tlf.nr. 88 72 52 59.
 
Tilskuddet er ikke det samme fra kommune til kommune, så ring og hør nærmere hvis i kommer fra en anden kommune.
Nette Kristensen | Avnbøløstenvej 67, 6400 Sønderborg  | Tlf.: 42 68 07 47 | nettekr@gmail.com